EqLlyHJ5w6,694hQRgLWm

飞塔FG300C 防火墙维修高清图片(第二篇)

来源:山东济南磐龙飞塔防火墙芯片级维修服务商作者:济南磐龙维修网址:http://www.pldtwx.com
文章附图
飞塔FG300C 防火墙维修高清图片(第二篇)
型号;飞塔FG300C

板号:

故障:固件装不上报错

维修过程:客户送修的飞塔防火墙,固件崩溃刷不上IOS ,在BOOT下无法格式化硬盘,下面维修后主板高清图片,济南磐龙真正的飞塔防火墙芯片级维修专家    
    
        
                    
济南磐龙维修专业飞塔防火墙维修服务商 www.pldtwx.com

EqLlyHJ5w6